آموزش, عمومی

پوکر سه کارته

پوکر سه کارته یک نوع بازی کازینو است که با استفاده از یک پک کامل ۵۲ کارته انجام می‌شود. در این بازی، هر بازیکن سه کارت دریافت می‌کند و.