عمومی

چیت کد در ماشین های اسلات

استفاده از چیت کد یا تلاش برای تقلب در ماشین‌های اسلات (Slot Machines)  در کازینوها، کاملاً غیرقانونی است و ممکن است منجر به تبعات جدی شود. ماشین‌های اسلات در.