آموزش

کال (call) در پوکر

در پوکر، کال (یا “Call”) به انتخاب بازیکن برای پرداخت مقدار پول یا تعداد تراکت به حداقل شرط پیشنهادی در میز بازی اشاره دارد. این اتفاق وقوع می‌پذیرد زمانی.