عمومی

کتاب ACE on the River نوشته Barry Greenstein

کتاب ACE on the River نوشته Barry Greenstein یک کتاب معروف در مورد پوکر است .این کتاب توسط برایان “Ace” هنز، یکی از بازیکنان حرفه‌ای پوکر و نویسنده آمریکایی،.