آموزش, عمومی

معرفی کتاب Doyle Brunson’s Super System: A Course in Power Poker

کتاب Doyle Brunson’s Super System: A Course in Power Poker” که همچنین با عنوان “Super/System”  نیز شناخته می‌شود، یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین کتاب‌های مرجع در زمینه پوکر است..