آموزش, عمومی

معرفی کتاب معروف KILL EVERYONE

کتاب Kill Everyone: Advanced Strategies for No-Limit Hold ‘Em Poker Tournaments and Sit-n-Gos  نوشته‌ی Lee Nelson، Tysen Streib و Kim Lee است. این کتاب یکی از منابع برجسته‌ی آموزش.