زندگینامه

Aditya Agarwal ، پوکرباز هندی

Aditya Agarwal یکی از بازیکنان پوکر حرفه‌ای هندی است که شهرت زیادی در جهان پوکر کسب کرده است. وی در اصل از هندوستان است و در زمینه بازی حرفه‌ای.