زندگینامه

Adrian Mateos ، پوکرباز اسپانیایی

Adrian Mateos، پوکرباز حرفه‌ای اهل اسپانیا است که به عنوان یکی از بهترین بازیکنان جهان شناخته می‌شود. او در تمامی نوع بازی‌های پوکر موفقیت‌های چشمگیری کسب کرده است، اما.