آموزش, عمومی

اهمیت bet sizing در شرط بندی

شرط بندی، مانند هر فعالیت دیگری که در آن پول ریسک می‌شود، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استراتژی محکم است. یکی از عوامل کلیدی در شرط بندی، “اندازه شرط” یا.