عمومی

chop شدن پات در پوکر

تکنیک chop شدن پات در پوکر  یا “chopping the blinds” در پوکر به وضعیتی اطلاق می‌شود که بازیکنانی که در موقعیت بلایند (بلایند یا اسمال بودند) به توافق می‌رسند.