اخبار روز دنیای پوکر

پیروزی Chris Moneymaker در مسابقات High-Roller

پیروزی Chris Moneymaker در مسابقات High-Roller برای بازدیدکنندگان و طرفداران مجموعهٔ مسابقات سوپر های رولر ترایتون خبر مهمی بود چون آنها  انتظار یک برندهٔ معروف را برای رویداد افتتاحیهٔ.