زندگینامه

آشنایی با Crandell Addington

Crandell Addington یکی از شخصیت‌های برجسته و تأثیرگذار در جهان پوکر است. وی در ۲۶ ژانویه ۱۹۳۸ متولد شد و از جمله اعضای اصلی نخستین دوره‌های مسابقات جهانی پوکر.