زندگینامه

آشنایی با Dan Harrington

Dan Harrington یکی از نام‌های برجسته در جهان پوکر است. او در ۶ دسامبر ۱۹۴۵ در کامبریج، ماساچوست، آمریکا متولد شد. هرینگتون ابتدا به عنوان یک بازیکن شطرنج شروع.