زندگینامه

با David Benyamine آشنا شوید

David Benyamine یک پوکرباز حرفه‌ای فرانسوی است که در تاریخ ۵ ژوئیه ۱۹۷۲ در پاریس متولد شد. او به عنوان یکی از بازیکنان برجسته و موفق در صحنه پوکر.