زندگینامه

آشنایی با Espen Jorstad

Espen Jorstad یک بازیکن حرفه‌ای پوکر اهل نروژ است که به خاطر موفقیت‌هایش در جهان پوکر شناخته شده است. وی در دنیای پوکر با نام مستعار “noobladet” شناخته می‌شود..