آموزش

Flat Call در بازی پوکر

Flat call یک اصطلاح است که در بازی پوکر به کار می‌رود و به معنی تماس با افزایش حد حریف بدون افزایش خود است. به طور ساده‌تر، وقتی یک.