زندگینامه

Kitty Kuo ،پوکرباز حرفه ای تایوانی

Kitty Kuo (کیتی هال ) یک بازیکن پوکر حرفه‌ای تایوانی است که به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته و محبوب در جهان پوکر شناخته می‌شود. او در تورنمنت‌های پوکر.