زندگینامه

از روانشناسی تا پوکر با Maria Konnikova

Maria Konnikova یکی از نویسندگان و روانشناسان مطرح اهل روسیه و آمریکا است. او دکترای خود را در روانشناسی از دانشگاه کلمبیا دریافت کرده است.با پرشین پوکر تا انتهای.