زندگینامه

Michael Kane کیست ؟

Michael Kane یکی از بازیکنان برجسته و معروف در جهان پوکر است. وی از کشور انگلیس است و به عنوان یک بازیکن حرفه‌ای و موفق در صنعت پوکر شناخته.