زندگینامه

با Phil Hellmuth آشنا شوید

فیل هلموت Phil Hellmuth یکی از بازیکنان حرفه‌ای معروف پوکر است که به خاطر موفقیت‌هایش در جهان پوکر و همچنین رفتارهای بزرگزاده‌اش در میز پوکر شناخته می‌شود. او در.