زندگینامه

Philipp Gruissem کیست؟

Philipp Gruissem پوکرباز حرفه‌ای آلمانی، یکی از نخبگان بازی پوکر در جهان است. او در ۲۶ مه ۱۹۸۷ متولد شد و به عنوان یکی از بازیکنان برجسته در صحنه.