آموزش

poker shark چیست؟

پوکر شارک (Poker Shark) اصطلاحی است که به یک بازیکن حرفه‌ای و خوش هوش پوکر اطلاق می‌شود. این عبارت نشان‌دهنده یک بازیکن ماهر، با استراتژی‌های برتر، تجربه زیاد، و.