زندگینامه

Rainer Kempe، پوکرباز آلمانی

Rainer Kempe پوکرباز آلمانی است که به عنوان یکی از بازیکنان برجسته در صحنه پوکر جهانی شناخته می‌شود. او در تورنمنت‌های مختلف پوکر شرکت کرده و موفقیت‌های چشمگیری کسب.