زندگینامه

Roger Hairabedian کیست ؟

Roger Hairabedian (راجر هیرابدیان) یکی از پوکربازان معروف و موفق فرانسوی است که به عنوان یکی از وتران‌های پوکر اروپا شناخته می‌شود. او در ۲۷ سپتامبر ۱۹۴۸ در کشور.