اخبار روز دنیای پوکر

راهیابی Selahaddin Bedir به رویداد اصلی مونت کارلو

در پایان روز سوم از رویداد اصلی تور پوکر اروپایی PokerStars Monte Carlo که در مکان Sporting Monte-Carlo  برگزار شد  Selahaddin Bedir به رویداد اصلی مونت کارلو راه یافت.