آموزش, عمومی

slow roll در پوکر چیست ؟

slow roll در پوکر  به عنوان یک نوع رفتار نادرست یا آزاردهنده شناخته می‌شود. این اصطلاح زمانی به کار می‌رود که یک بازیکن دارای دست بسیار قوی (مثلاً برترین.