آموزش, عمومی

Squeeze Play در پوکر

Squeeze Play در بازی پوکر یک استراتژی است که توسط بازیکنان به کار می‌رود تا از حداکثر اطلاعات ممکن بهره‌مند شوند و تصمیمات بهتری بگیرند. این استراتژی در مراحلی.