زندگینامه

Stu Ungar ، ستاره ای که خاموش شد

Stu Ungar معمولاً با نام “استو انگار” معروف است، یکی از بهترین بازیکنان پوکر در تاریخ بود. او در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به عنوان یکی از برجسته‌ترین بازیکنان.