آموزش

turn در پوکر

در بازی پوکر، مفهوم “turn” به مرحله‌ای از بازی اطلاق می‌شود که در آن بازیکنان به ترتیب به یکدیگر نوبت می‌دهند تا کارت‌های خود را افشا کنند و شرط‌ها.