زندگینامه

Vanessa Selbst،نماینده زنان در دنیای پوکر

وانسا سلفست (Vanessa Selbst) یکی از بازیکنان حرفه‌ای و معروف پوکر است که به عنوان یکی از بزرگترین و موفق‌ترین بازیکنان زن در تاریخ پوکر شناخته می‌شود. او در.