زندگینامه

آشنایی با William McCracken

William McCracken یک دامپزشک و پوکرباز حرفه‌ای است که به خاطر پیروزی در مسابقات پوکر شناخته شده است. وی در سال گذشته عنوان قهرمان RGPS Kansas City Main Event.